ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลพระแท่น

  • เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา เทศบาลตำบลพระแท่นจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ซึ่งก็มีกิจกรรมสำหรับเด็กๆมากมาย มีซุ้มเกมต่างๆ มีรถม้านั่งชมเทศบาล บ้านลมชุดใหญ่ มีการลุ้นรางวัลสอยดาวซึ่งของรางวัลมากมายถึง 1,600 ชิ้น รวมทังซุ้มอาหารที่ได้รับการสนับสุนเป็นอย่างดีจากประชาชน เรียกได้ว่างานวันเด็กในปีนี้สร้างความสนุกสนานได้ทั้งของขวัญกลับบ้านและอิ่มท้องกันถ้วนหน้าเลยคะ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทั้งสิ่งของ อาหาร และเงินสดทำให้งานวันเด็กในปีนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีคะ

  • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2560

  • วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพระแท่น จัดซุ้มตอบคำถามจับรางวัล ภายใต้กิจกรรม “เด็กไทย...โตไป ไม่เมา” ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้เด็กและผู้ปกครองทราบถึงอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พิษภัยของบุหรี่ อัตราโทษของการจำหน่ายเครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์และบุหรี่แก่เด็ก เป็นต้น ซึ่งเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของรางวัลจากการตอบคำถามง่ายๆ เพื่อให้เด็กกล้าคิด กล้าพูด และกล้าแสดงออก และยังมีเสื้อกันหนาวที่ได้รับบริจาคจากนายชำนาญ แสงคำ มาให้กับเด็กๆได้เลือกไปใช้ประโยชน์อีกด้วยค่ะ ขอขอบคุณภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ที่มีส่วนสนับสนุนการจัดซุ้มกิจกรรมสำหรับเด็กๆในวันเด็กแห่งชาตินี้ค่ะ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ลิงก์ที่น่าสนใจ

                 

Visitors: 30,030